Jelen házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed aki a T-ReX Fitness területén a T-ReX Fitness szolgáltatásainak igénybevétele , avagy egyéb célból tartózkodik.

Személyes adatok kezelése:

 

 • Az üzemeltető a T-ReX Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet.
 • Az első belépéskor a T-ReX Fitness munkatársa regisztráció céljából a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum bemutatását kérheti.
 • A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető megtagadhatja érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • Amennyiben a T-ReX Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

  A T-ReX Fitness egész területén TILOS:

  • A dohányzás és alkohol fogyasztása!

  • Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

  • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

  • Minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

  • Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

  • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

  Általános szabályok:

  • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

  • A T-ReX Fitness teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!

  • Az edzőterembe csak és kizárólag zárható műanyag/fém palackban vihető be ital!

  • A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a T-ReX Fitness szolgáltatásait.

  • Diák kedvezményre csak érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

  • Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

  • A T-ReX Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.
  • A T-ReX Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!
  • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
  • Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.
  • Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!
  • Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.
  • Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalást lemondani az óra kezdete előtt 5 órával lehet!
  • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.
  • A T-ReX Fitness területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
  • A T-ReX Fitness szolgáltatásait 18 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői/edzői engedéllyel veheti igénybe.
  • 14 év alatti gyermek csak a recepció melletti váró területén tartózkodhat!
  • A T-ReX Fitness nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni. Azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.
  • E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

  Felelősség vállalás:

  • A T-ReX Fitness nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!
  • A T-ReX Fitness nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
  • A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett leadni!
  • A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

  Szabálytalan viselkedés esetén

  • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
  • A Napijegy illetve bármely bérlet megvétele,valamint a T-ReX Fitness területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele,területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.
  • A Házirend megtekinthető a T-ReX Fitness recepcióján ,illetve annak internetes honlapján.